Expertisecentrum Literair Vertalen

Zomercursus Literair Vertalen

Download het programmaboekje.

Augustus 2019

Met veel plezier presenteert het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) zijn jaarlijkse Zomercursus Literair Vertalen, in 2019 voor vertalers uit het Nederlands in het Duits (toneel) en Italiaans.

Dit jaar heb ik wederom jonge talenten mogen coachen in hun volgende stap als Literair Vertalers.

Literatuur uit Nederland en Vlaanderen geniet een steeds groter wordende belangstelling in het buitenland. Dat is behalve aan de kracht van die literatuur ook te danken aan de effectieve promotie vanuit Nederland en Vlaanderen, waarvoor het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren belangrijk werk doen. Door middel van gerichte ondersteuning en opleiding van literair vertalers zorgt het ELV samen met de Fondsen voor een kwaliteitsimpuls waar dat nodig is.

De Zomercursus is toegespitst op de specifieke kennis en vaardigheden die vereist zijn voor het literair vertalen en de nodige professionalisering. Het gaat tijdens de cursus dus niet om taalverwerving: alle deelnemers beschikken over voldoende
kennis van het Nederlands als brontaal, weten hoe literatuur werkt en hoe je in het algemeen teksten kunt vertalen. Wel wordt een nadere, geactualiseerde kennismaking met de Nederlandstalige literatuur en met de cultuur van Nederland en Vlaanderen beoogd. Het belangrijkst blijft hoe dan ook het oefenen van de literaire vertaalvaardigheid, wat bij de ELV-cursussen resulteert in een manier van werken waarin de theorie aan de praktijk wordt getoetst. Zowel in reflectiecolleges als in de vertaalateliers staat derhalve het aankweken van kritisch normbesef, door inzicht in verschillende vertaalopvattingen, hoog in het vaandel: er wordt gediscussieerd over vertaaloplossingen, die onderling worden gewogen en getoetst aan zowel die van medecursisten als aan die van degene die het vertaalatelier co├Ârdineert. Dat is dan ook de reden dat bij de selectie intensief is gekeken naar zowel motivatie als naar talent en aanwezige expertise.

Na een geslaagde week

Samen op de trap