Expertise Centrum Literair Vertalen

Jurylid / proefvertalingen 

Mei 2019

Dit jaar organiseert het ELV, in samenwerking met de Letterenfondsen, een Zomercursus Literair Vertalen voor vertalers uit het Nederlands met als doeltalen Duits (toneel) en Italiaans van 26 tot en met 30 augustus 2019 te Utrecht.

Vandaag de proefvertalingen van het boek “de goede zoon” beoordeeld..

Expertise Centrum Literair Vertalen

Uitnodigingstekst ELV

De cursus is toegankelijk voor kandidaten die voldoen aan onderstaande voorwaarden. Voor toelating tot de cursus vindt een selectie plaats, onder meer op grond van curriculum vitae, een proefvertaling en een motivatiebrief waaruit de daadwerkelijke ambitie voor een literaire vertaalloopbaan blijkt. Kijk voor meer info op de website: www.literairvertalen.org. 

Voor wie

De cursus toneelvertalen Nederlands-Duits is een Masterclass voor literair vertalers met aantoonbare ervaring, maar die hun kennis willen verbreden met toneelvertalen. De cursus Nederlands-Italiaans is gericht op beginnende professionals die bij voorkeur al enige ervaring hebben opgedaan en/of een vertaalopleiding hebben afgerond.

Ingangseisen

Voor de Zomercursus Literair Vertalen 2019 zijn de volgende criteria vastgesteld:

  • Moedertaalspreker (“native speaker”) Duits of Italiaans (of vergelijkbaar niveau);
  • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in de doeltaal;
  • Goede passieve en actieve kennis van de brontaal en belangstelling voor literatuur;
  • Een afgeronde vertaalopleiding op ten minste HBO-niveau of vergelijkbare beroepservaring;
  • Kandidaten ondernemen aantoonbaar actie om zich verder te professionaliseren en opdrachten te verwerven (van kandidaten wordt verwacht dat hun professionele ambities duidelijk naar voren komen in de motivatie);
  • Bij voorkeur enige ervaring hebben als literair vertaler.

Programma op locatie

Het programma omvat intensieve vertaalworkshops voor de twee doeltalen. Tijdens de workshops wordt gewerkt aan vertalingen die de deelnemers van tevoren hebben voorbereid. De moderatoren zijn zelf vertaler. Daarnaast staan er verschillende plenaire colleges op het programma. Na afloop van de cursus ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Online voortraject

Naast het programma op locatie is er bovendien een digitaal voortraject: een online cursus ter voorbereiding op de vertaalateliers in Utrecht. In juni, juli en augustus werken cursisten zelfstandig aan een fragment van de teksten die in de ateliers worden behandeld. Dit gebeurt via ELVi, de online leeromgeving van het ELV. Er is een online bijeenkomst met de medecursisten ter voorbereiding op de vertaalateliers in Utrecht. Ook wordt er via ELVi aanvullend cursusmateriaal aangeboden, zoals artikelen, weblectures en opdrachten.

Kosten

Voor deze Zomercursus wordt een bijdrage van €200 gevraagd. Daar is bij inbegrepen: lunches op cursusdagen, een kennismakingsdiner en een netwerkborrel. Belangstellenden voor wie de reiskosten en/of de bijdrage in de cursuskosten een te hoge drempel zouden vormen om deel te nemen, kunnen dat bij de definitieve inschrijving aangeven. Cursisten die van ver komen hebben recht op een gedeeltelijke tegemoetkoming in de overnachtingskosten.

Selectie

Selectie vindt plaats op grond van vooropleiding, eventuele vertaalervaring en een duidelijke motivatie. Mogelijk maakt een proefvertaling deel uit van de selectieprocedure. De proefvertalingen moeten tussen 8 en 22 april worden gemaakt. De brontekst voor de proefvertaling wordt door het ELV verstuurd. Verder wordt gekeken hoe deze cursus past binnen de loopbaan van de kandidaten en naar de samenstelling van de groep als geheel. De cursussen van het ELV worden uitsluitend georganiseerd voor mensen die daadwerkelijk een literair vertaalcarrière ambiëren.

Verplichtingen

Kandidaten die worden toegelaten tot de Zomercursus wordt gevraagd een definitief inschrijfformulier in te vullen. Daarmee verplicht de cursist zich tot het volgende:

  • ter voorbereiding vertaling(en) te maken van de teksten die worden behandeld in de vertaalateliers. Deze tekstfragmenten zullen zo snel mogelijk na de selectieprocedure naar de cursist worden opgestuurd en de vertalingen moeten drie weken voor aanvang van de cursus weer (digitaal) bij het ELV worden ingeleverd;
  • naast de voorbereiding voor de vertaalateliers zal de cursist ook gevraagd worden een aantal colleges voor te bereiden;
  • de cursist wordt geacht aanwezig te zijn bij alle cursusonderdelen van de Zomercursus. De cursus vindt plaats van 26 augustus t/m 30 augustus 2019 in Utrecht en de gemiddelde cursusdag duurt van 9.00 tot 17.00. Daarnaast wordt er op ten minste één dag gezamenlijk gegeten en zal er een gezamenlijke borrel worden georganiseerd. We gaan ervan uit dat alle deelnemers ook naar deze programmaonderdelen komen. Meer details over het programma volgen spoedig na de selectieprocedure.