Wytske Versteeg

Boy

December 2018

Een dode zoon, een menselijk drama in drie delen: feelgood ontbreekt ten enenmale in Versteegs unheimische, comfortloze, hoogliteraire universum.