Hermans en de klassieken.
Mythen, chaos en oorlog

Rome

Koninklijk Nederlands Instituut Rome

22 november 2023

De receptie van de klassieke cultuur en literatuur in het werk van Willem Frederik Hermans is nauw verbonden met het grote thema van de Tweede Wereldoorlog en, in bredere zin, Hermans’ mens- en wereldbeeld zoals dat uit dit werk naar voren komt. In haar lezing zal Liesje Schreuders deze stelling toelichten aan de hand van enkele van Hermans’ bekende en minder bekende literaire teksten. Daarna zal de Italiaanse vertaling van De donkere kamer van Damokles, die eind vorig jaar verscheen, door de vertaalster Claudia di Palermo gepresenteerd worden.

Programma
17:00 – 18:00 een lezing over “Hermans en de klassieken” door Liesje Schreuders (voertaal: Nederlands)
18:00 – 18:15 pauze
18:15 – 18:45 interview met vertaalster Claudia di Palermo over haar recente vertaling van De donkere kamer van Damokles en mogelijkheid vanuit het publiek vragen te stellen (voertaal: Nederlands en Italiaans)
18:45 – 19:00 presentatie van de vertaling aan het Romeinse publiek in aanwezigheid van de uitgever (voertaal: Italiaans)

Voor meer informatie, zie de website van het KNIR.
Graag aanmelden door een e-mail te sturen naar secretary@knir.it

W.F. Hermans

een sfeer

Impressie

KNIR-evenement W.F. Hermans 22.11.2023 - 23
In gesprek
KNIR-evenement W.F. Hermans 22.11.2023 - 18
KNIR